1 Kor.13:13 –> nú blijven geloof, hoop en liefde

In 1 Korinthe 13 wordt beschreven dat de geestelijke gaven zouden ophouden Men leest vaak ten onrechte dat dit pas zou zijn wanneer we ‘bij de Heer zijn’. Maar Paulus spreekt over een periode hier op aarde, want nú zouden nog blijven (in tegenstelling tot de gaven): geloof, hoop en liefde. Wanneer we bij Hem zijn, zullen ook geloof en hoop verdwijnen. Geloof wordt verwisseld voor aanschouwen (2 Kor.5:7) en de hoop (=verwachting) is dan vervuld (Rom.8:24). Daarom is de liefde de grootste.