1 Kor.15:3-4 –> het abc van het evangelie

Paulus had in de eerste plaats de Korinthiërs overgeleverd dat Christus was gestorven, begraven en opgewekt op de derde dag en dat dit ‘naar de Schriften’ was. Het zijn deze historische feiten waarmee hij dit hoofdstuk over de opstanding aanvangt. Het is typerend dat waar de beschrijvingen van de evangeliën ophouden, de boodschap van Paulus begint. Hij kende de opgewekte Christus, die vanuit de hemel aan hem verscheen.