ingezoomd: 1 Kor.10:1-4 –> illustratief onderwijs van Paulus

In dit hoofdstuk geeft Paulus typologisch onderwijs, hij beschrijft hoe het volk Israël een voorbeeld is voor ons. In het voorgaande hoofstuk had hij uiteen gezet dat we de focus zouden hebben op het evangelie en daarom zouden afzien van alles wat dat in de weg staat. En dat was nogal wat in Korinthe, blijkens het voorgaande.

In deze verzen illustreert Paulus zijn onderwijs met een aantal voorbeelden uit de geschiedenis van Israël. Tot waarschuwing. Heel het volk Israël werd gered uit Egypte, maar slechts in een klein deel had God een welgevallen. Alle Korinthiërs waren gered, maar niet allen leidden een zinvol leven.