Rom.13:1-4 –> overheden: gehoorzamen of onderschikken?

In Romeinen 13 zegt Paulus dat elke ziel zich zou onderschikken aan de overheid. Wat is onderschikken en is dat hetzelfde als gehoorzamen? En wat is volgens de Schrift de taak van een overheid? Relevante vragen waar de Schrift een antwoord op geeft.