Ef. 1:3 –> gezegend in alle geestelijke zegen

In het begin van de Efeze brief geeft Paulus een uiteenzetting van de zegeningen die wij hebben ontvangen in Christus. Die zegeningen betreffen alle geestelijke zegeningen. De NBG vertaling heeft dit weggemoffeld door te vertalen met allerlei geestelijke zegen. Ook staat er letterlijk niet met alle geestelijke zegeningen, maar in alle geestelijke zegeningen. Wat betekent dat?