Ef. 1:4 –> uitgekozen in Hem

Nadat Paulus de Efeze brief aanvangt met het feit dat wij gezegend zijn in alle geestelijke zegen in de hemel in Christus, noemt hij deze zegeningen stuk voor stuk. De eerste betreft onze uitverkiezing in Hem. Maar wat is dat “uitverkiezing”? En niet onbelangrijk: waartoe zijn wij uitverkoren?