Gal. 2:7-9 –> het evangelie van de voorhuid en het evangelie van de besnijdenis

Galaten 2 is misschien wel het belangrijkste hoofdstuk in de bijbel om te leren verstaan welke woorden van de Schrift wél rechtstreeks voor ons zijn en welke niet. In deze verzen is er overeenstemming tussen Paulus en de voornaamsten van de twaalf apostelen, Jakobus, Petrus en Johannes, over een verschil in boodschap en een verschil in doelgroep. Het evangelie ván de voorhuid en het evangelie ván de besnijdenis. Wat is dat precies?