2. wat is het evangelie? -> overeenkomsten tussen Paulus en de Twaalf

Paulus spreekt op verschillende plaatsen over zijn roeping en benadrukt dat die los stond van de roeping van de Twaalf. Voordat we deze verschillen gaan bezien, maar ook de onderlinge overeenstemming die er onder de apostelen was over deze verschillen in roeping, wil ik eerst laten zien wat de overeenkomsten in hun boodschap zijn. Want die zijn er natuurlijk ook.

1 Korinthe 15
1 Ik maak jullie bekend, broeders, het evangelie dat ik aan jullie evangeliseer, dat jullie ook ontvingen, waarin jullie ook staan,
2 waardoor jullie ook gered worden.
(…)
3 Want ik lever in de eerste plaats aan jullie over, wat ik ook ontving, dat Christus stierf voor onze zonden, naar de Schriften,
4 en dat Hij werd begraven, en dat Hij is opgewekt, op de derde dag, naar de Schriften;

historische feiten
Hier schetst Paulus in een paar zinnen de historische feiten waar het allemaal om draait in het evangelie. Dat Christus stierf, werd begraven en werd opgewekt, is de basis van het evangelie. En het was allemaal voorzegd in de Hebreeuwse Geschriften en dus ook “naar de Schriften”.


5 en dat Hij werd gezien door Kefas, vervolgens door de twaalf.
6 Vervolgens werd Hij, bij één enkele gelegenheid, gezien door meer dan vijfhonderd broeders, van wie het merendeel tot op dit moment nog in leven is, maar sommigen ook, zijn ontslapen.
7 Vervolgens werd Hij gezien door Jakobus, daarna door al de apostelen.
8 En het laatst van allen werd Hij ook door mij gezien, als het ware door een ontijdig geborene.
9 want ik ben de minste van de apostelen, niet toereikend om een apostel genoemd te worden, omdat ik namelijk de ecclesia van God vervolgde.
10 Maar in de genade van God ben ik, wat ik ben, en zijn genade, die in mij is, is niet voor niets geweest, want ik zwoeg bovenmatiger dan zij allen (echter niet ik, maar de genade van God die met mij is).

ABC?
Wat Paulus hier naar voren brengt, wordt wel eens het ABC van het evangelie genoemd. Het fundament van het evangelie is dat Christus stierf (A), en dat Hij werd begraven (B) en dat Hij werd opgewekt (C). Maar let op, vers 5 vervolgt ook weer met “en dat” en dus hoort dit ook nog bij het fundament van het evangelie. Hij werd gezien, dat wil zeggen: Hij verscheen. Het is dus eerder het ABCD van het evangelie. Wat Paulus in vers 5-10 naar voren brengt, is dat er talloze getuigen zijn van het feit dat Christus is opgewekt. Hij stelt het, als een jurist, onder bewijs. Onder de Korinthiërs waren er namelijk die zeiden dat er geen opstanding is (:12). En Paulus zegt als het ware: “velen die Hem als de opgestane hebben gezien, zijn nog in leven, je kunt het zo bij ze navragen”.

11 Hetzij ik, dan, hetzij dan zij, zó proclameren wij, en zó geloven jullie.

overeenkomst
Zie daar de overeenkomsten tussen de boodschap van de Twaalf en de boodschap van Paulus. Er zijn verschillen, jazeker, daarover later meer. Maar zowel het evangelie van de besnijdenis, als het evangelie van de voorhuid (Gal.2:7), zijn gebaseerd op wat Paulus in de eerste verzen van 1 Korinthe 15 naar voren brengt, de feiten rond de dood en opstanding van Christus.

1 Korinthe 15 spreekt van opstanding en levendmaking. Het is een belangrijk hoofdstuk als we het hebben over het evangelie dat Paulus mocht bekendmaken. We zullen daar dan ook t.z.t. nog op terugkomen, maar in een volgende blog wil ik eerst naar de  Galaten brief om het onderscheid te zien tussen de boodschap van Paulus en die van de Twaalf.