de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan 🔈

Dit is waarschijnlijk de meest bekende gelijkenis in de bijbel. De les uit deze gelijkenis zou zijn dat wij naastenliefde moeten betonen, net als de Samaritaan. Maar de strekking is andersom. De wetgeleerde vroeg aan Jezus wie zijn naaste is. De vraag die Jezus hem vervolgens stelt na het vertellen van de gelijkenis, is:  “Wie van deze drie denkt u dat de naaste geweest is van hem die in handen van de rovers gevallen was?” Het antwoord is: de Samaritaan. Deze wetgeleerde wordt erop gewezen dat zijn naaste deze Samaritaan is en dat hij die zou liefhebben.

Maar wie is de Samaritaan? En wat voor volk is dat eigenlijk de Samaritanen? In deze studie hebben we bezien dat de Samaritanen de plaatsvervangers zijn van het tien stammenrijk van Israël, zij namen letterlijk hun plaats, hun woongebied in. De tien stammen zijn voor een groot deel verdwenen onder de natiën en uit de natiën roept God in deze tijd Zijn Gemeente. Daar hebben de Samaritanen dus alles mee te maken. Dé Samaritaan is het Hoofd van deze Gemeente.

Studie deel 1

Studie deel 2

Powerpoint 

Plaats studie: Hendrik Ido Ambacht
Datum: 17 juni 2018