geen steen werd gezien

De ecclesia, het lichaam van Christus, is de tempel van de levende God (2 Kor.6:16). Het is God die de delen van deze tempel volmaakt toebereidt en ze bij elkaar brengt. Zoals de leden van het lichaam één zijn, zo is ook de tempel één. God ziet ons aan in Christus, volmaakt. Dit vinden we ook uitgebeeld in de tempel van Israël.

1 Koningen 6
18 En het ceder van het huis aan de binnenkant was gesneden met knoppen en open bloemen; het was één en al ceder, geen steen werd gezien.

De stenen, die een voorstelling zijn van de gelovigen, werden niet gezien. Zij werden bedekt door cederhout, kwalitatief goed hout, dat groeit op een hoge plaats (het gebergte de Libanon): een uitbeelding van macht, kracht en heerlijkheid. Daarna werd de hele tempel, inclusief het cederhout en de stenen, overtrokken met goud:

22 Zo overtrok hij het hele huis met goud, totdat heel het huis voltooid was.

Van de stenen en het hout was niets meer te zien. Alles was met goud overtrokken. Goud is een uitbeelding van onvergankelijkheid, het roest en bederft niet. Zo ook met ons, wij zijn in Christus volmaakt! (Kol.2:10).