1 Kor.15:24-26 –> Christus moet heersen, totdat….

Aan de heerschappij van Christus, zit een uitdrukkelijk ’totdat’. Christus’ heerschappij wordt beëindigd wanneer hij alle overheid, autoriteit en macht teniet gedaan zal hebben en alle vijanden zal onderschikt hebben. De laatste vijand die teniet wordt gedaan, is de dood. Dit valt samen met het einde van de levendmakingen, de laatste groep overgebleven doden, zal zijn levend gemaakt. Allen zijn dan levend en de dood is buiten werking gesteld!