1 Kor.15:23 –> ieder in zijn eigen rangorde

Allen worden levend gemaakt, maar er is volgorde. Christus is de Eersteling. Dat verklaart dat het hier niet gaat over een opstanding ten oordeel waarover de Schrift ook spreekt. Daarvan lezen we dat een deel van degenen die opstaan in de tweede dood terecht komt (21:5). Nee, de levendmaking waarover in 1 Korinthe 15 wordt gesproken is een levendmaking in onvergankelijkheid (:42). Deze levendmaking geschied in fases. Totdat allen dit onvergankelijke leven hebben ontvangen.