1 Kor.15:26 –> de dood buiten werking gesteld

De dood wordt als laatste vijand buiten werking gesteld en onderworpen aan Christus. Pas wanneer er geen mens meer in de dood is, dan is vervuld wat hier wordt beschreven. Anders gezegd: wanneer allen zijn levend gemaakt in onvergankelijkheid! Hij is de Eersteling, als garantie voor allen.