geloven op…

In de brief van Paulus aan de Romeinen vinden we een paar keer de frase: geloven op. Dit vinden we in de meeste vertalingen niet zo terug, omdat het dan doorgaans vertaald wordt met geloven in, of iets dergelijks. Maar er wordt in een aantal gevallen wel degelijk een ander voorzetsel gebruikt in de grondtekst, het Griekse epi, dat op betekent. Hieronder een drietal voorbeelden waarin ik het zinsdeel letterlijk heb vertaald:

Romeinen 4
5 Aan hem, echter, die niet werkt, maar echter gelooft op Hem, die de oneerbiedige rechtvaardigt, wordt zijn geloof tot rechtvaardigheid gerekend.
(…)
24 maar ook vanwege ons, aan wie het toegerekend zal worden, ons, die geloven op Hem, die Jezus, onze Heer, uit de doden wekt…

Romeinen 10
11 Want de Schrift zegt: Een ieder, die gelooft op Hem, zal niet te schande gemaakt worden.

vertrouwen
Wij zouden het wellicht niet zo uitdrukken, maar Paulus spreekt letterlijk over geloven op. We kunnen dit ook vertalen met ‘het geloof vestigen op’ , maar dan moeten we het woord ‘vestigen’ toevoegen. Krachtiger wordt het als we geloven vervangen voor een synoniem, namelijk vertrouwen. En dat is precies wat geloven is, vertrouwen op Hem. Geloof is geen religieuze activiteit van de mens, of het maken van een bepaalde keuze. Geloof is het vertrouwen op het werk van God. Wie het evangelie van God, aangaande Zijn Zoon (Rom.1:1 en :3) gelooft, vertrouwt op Hem die Zijn beloften waarmaakt, in de Zoon. Wie vertrouwt op God, rekent zoals God rekent en leeft in de zekerheid dat Hij doet wat Hij belooft.