1 Kor.15:58 –> standvastig en onverzettelijk

Paulus sluit dit hoofdstuk af met de oproep aan de Korinthiërs om standvastig en onverzettelijk te worden. Zij stonden wel (:1), maar niet vast. Ze werden immers heen en weer bewogen doordat sommigen zeiden dat er geen opstanding is (:12). Wie standvastig is, laat zich door dat soort onzinnige stellingen niet van de wijs brengen. Christus is het fundament en God geeft ons door Hem de overwinning!