1 Kor.15:55-57 –> dank aan God, die ons de overwinning geeft!

De prikkel van de dood is de zonde, dat wil zeggen dat de dood alles zinloos maakt. Als bij de dood alles ophoudt, wat is dan de zin van ons korte bestaan?  Het bestaan onder de zon is ijdelheid, zegt Prediker. En dan te bedenken dat dit in de wereld de algemeen heersende filosofie is. In veel godsdienstige kringen echter tobt men het hele leven met de zonde. Men strijdt ertegen en denkt onder de wet te moeten leven, om  de zonde te beheersen. Paulus zegt hier juist dat de wet de zonde prikkelt.

Een  mens wordt bevrijd als hij het van God gaat verwachten. Vandaar dat Paulus uitroept: Maar dank aan God, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus!