1 Kor.16:19-24 slotwoord

De groeten over en weer in de laatste delen van de brieven, vertellen ons veel over de onderlinge verhoudingen in die tijd. Paulus sluit ook deze brief, net als alle andere, af met genade. Het is het hart van zijn boodschap, hem was het evangelie van de genade van God toevertrouwd (Hand.20:24).