1 Kor.16:14-18 –> uitzien naar de ontmoeting

Het huis(gezin) van Stefanus was de eerste plek in Achaje waar Paulus met zijn boodschap ingang had gevonden. Zij hadden daarna ook een voortrekkersrol op zich genomen door zich ook in te zetten voor het evangelie. Paulus roept de Korinthiërs op om hen in die positie te erkennen.

Paulus zag uit naar de ontmoeting met een aantal Korinthiërs, waaronder deze Stefanus. In veel brieven getuigt hij ervan dat hij ernaar uitzag om tot mensen te komen of hen te ontmoeten. Ook voor ons is dat het mooiste wat er is: elkaar face to face ontmoeten en spreken, want we horen bij elkaar.