1 Kor.2:9-10 –> God onthult ons Zijn verborgen wijsheid

Paulus spreekt in deze verzen over Gods wijsheid in verborgenheid en geeft een voorbeeld uit Jesaja 64. Nu God het ons openbaart en de onthulling is weggenomen, kunnen we deze dingen onderzoeken. Want de geest onderzoekt alle dingen!