1 Thess.5:3 –> vrede en geen gevaar?

In 1 Thessalonicenzen 5 schrijft Paulus de Thessalonicenzen aan als broeders en zij die in het licht wandelen. Maar hij spreekt ook over ‘de overige mensen’  en zij die in duisternis wandelen. In de nabije toekomst zal er een schijnvrede tot stand komen: ‘vrede en zonder gevaar’ zegt de Statenvertaling. Maar letterlijk staat er: vrede en zekerheid. Het zal inderdaad een tijd van (schijn)vrede zijn, maar ook van (schijn)zekerheid. Een tijd van onzekerheid zal hiermee beëindigd zijn. Dit centreert zich in het Midden-Oosten, maar zal wereldwijd ervaren worden.