Artikelen in boekvorm verkrijgbaar

De bijdragen die op mijn website staan onder het kopje ‘artikelen’ zijn op de website van Evangelie Om Niet in boekvorm verkrijgbaar. Als digitaal boekenbestand, maar ook te bestellen als ringband. En dat helemaal ‘om niet’, dat wil zeggen: gratis. Op deze website zal de komende tijd nog ander bijbelstudie materiaal verschijnen, zoals schriftelijke uitwerkingen van uitgesproken studies van anderen en van mij.