1 Thess.5:19-21 onderzoek alle dingen?

‘Onderzoek alle dingen’, is een Schriftplaats die door gelovigen nogal eens geciteerd wordt. Wij mogen immers alles onderzoeken. Maar staat dat ook in 1 Thess.5:21? Het antwoord is: nee. Er staat: toets (test/beproef) alle dingen en dat is iets anders. Ook uit het verband waarin dit staat, blijkt dat het gaat om de dingen van het woord van God. Wat we horen, lezen, enz. zouden we toetsen aan de Schrift en het goede daarvan , dat wat de toets kan doorstaan, behouden.