waarom doet God dit?

“Waarom doet God dit?” vroeg mijn dochter me onlangs toen ik een nieuwsitem over de inval van Rusland in Oekraïne bekeek. Er ontstond een gesprek over de dingen in het wereldgebeuren, maar ook in ons persoonlijke leven.

Wat God doet is goed, want Hij is goed. Hij beschikt en plaatst alles en daarom mag ik het overgeven aan Hem en loslaten. Ik hoef dan ook niet te weten waarom de dingen plaatsvinden. Zou ik Hem kunnen bevatten? En toch krijgen we soms wel antwoord op het ‘waarom’ van de dingen. Bijvoorbeeld in Johannes 9 waar Jezus een blindgeborene geneest. Waarom was deze man blindgeboren? Opdat de werken van God in Hem geopenbaard zouden worden!