naar de belofte van leven, dat in Christus Jezus is

Bovenstaande frase vinden we in de aanhef van de 2e Timotheüs brief. Paulus noemt eerst zichzelf als de afzender van de brief en in het volgende vers benoemt hij aan wie hij de brief schrijft: Timotheüs. Een soortgelijke aanhef zien we in alle brieven. Maar dit is geen brief gericht aan een gemeenschap, zoals bijvoorbeeld die aan de Romeinen of Kolossenzen, maar aan een persoon. Iemand die Paulus goed kende en met wie hij een bijzondere band had. Hij noemt Timotheüs dan ook mijn geliefd kind (:2).

Naast de persoonlijke benadering die erg sterk naar voren komt in de eerste verzen, vinden we hier ook een uiteenzetting van wat Paulus’ missie en boodschap was:

2 Timotheüs 1
1 Paulus, een afgevaardigde van Christus Jezus door de wil van God in overeenstemming met de belofte van leven, dat in Christus Jezus is.

apostel
Paulus was een afgevaardigde (Grieks: apostolos) van de opgewekte Christus, door de wil van God. Zijn missie was om de belofte van leven, dat in Christus Jezus is te verkondigen onder de natiën. Wat die boodschap precies inhield en wat het bereik daarvan is, legt hij verderop uit:

10 maar die nu openbaar gemaakt wordt door de verschijning van onze Redder, Christus Jezus, die de dood teniet doet en leven en onvergankelijkheid aan het licht brengt door het evangelie.
11 En ik werd daartoe geplaatst als heraut, afgevaardigde en leraar van de natiën.

leven en onvergankelijkheid
Paulus werd gesteld tot heraut van de boodschap dat God, door onze Redder, Christus Jezus, de dood buiten werking stelt, door de dood teniet te doen (vgl. 1 Kor.15:26). Als er geen dood meer is, dan is leven en onvergankelijkheid (onvergankelijk leven) aan het licht gebracht. Dan is er geen dood meer, alleen nog leven, en dat voor alle mensen (vgl.1 Kor.15:22, 28). Dat is het evangelie waarvoor Paulus zich inspande.

lijden
Hoewel dit een geweldig bericht is, roept Paulus Timotheüs op zich niet voor deze boodschap te schamen (:8). Hijzelf moest lijden en was immers gevangene vanwege dit goede bericht (vers 8 en 12). Maar Paulus stond in die boodschap. Hij was niet gericht op de omstandigheden in het hier en nu, maar op de belofte van leven, dat in Christus Jezus is.