de beste wens

Gezonde woorden beginnen bij gezond denken en dus bij de juiste uitgangspunten. Wanneer we God danken in alles (1 Thess.5:18)  en over alles (Ef.5:20) geven we Hem de plaats die Hem toekomt en erkennen we Hem als GOD, de Beschikker en Plaatser van alle dingen (Rom.1:21). Dan wordt dit nieuwe jaar ook een gezegend nieuwjaar, want alles wordt gezegend door dankzegging (1 Tim.4:4-5; 1 Kor.10:16).

God zal ons altijd het beste geven, want alles doet Hij meewerken ten goede (Rom.8:28). Goed en kwaad, voor en tegenspoed. Ik wens iedereen verlichte ogen van het hart toe (Ef.1:18), zodat we zullen zien waar het werkelijk om gaat en in alle omstandigheden, goede en slechte, Hem de eer geven.