David en Bathseba

In 2 Samuel 11 en 12 vinden we de geschiedenis van David en Bathseba. Een verhaal over overspel en moord. Het wordt gezien als het grote dieptepunt in de geschiedenis van koning David. Opmerkelijk is het dan ook dat de geslachtslijn van de Messias via het huwelijk van David met Bathseba loopt (Matth.1:6).

de geschiedenis
David liep op het dak van zijn huis toen hij Bathseba zag die zich aan het baden was. Deze vrouw was erg mooi om te zien. David laat haar bij zich roepen en  hoewel hij weet dat Bathseba een man heeft, slaapt hij met haar.

Vervolgens blijkt Bathseba zwanger te zijn en dat laat ze aan David weten. David geeft opdracht haar man Uria, die in het leger van Israël dient, van het front naar huis te halen. Blijkbaar met het plan om hem met Bathseba te laten slapen, zodat niet uitkomt dat zij zwanger is van David.

Maar dit plan van David mislukt, want Uria is een man van principes en gaat niet in tot zijn huis en zijn vrouw, zolang zijn leger aan het front is en in tenten slaapt. David probeert het daarna nog een keer en voert Uria dronken, maar ook dan blijft Uria principieel en gaat niet naar zijn vrouw.

De volgende dag stuurt David Uria terug naar zijn leger en naar Joab, de legeraanvoerder. Uria heeft een brief mee gekregen van David voor Joab, waarin staat dat hij Uria op een punt in de strijd moet zetten waar het gevecht het hevigst is en zich dan moet terugtrekken, met het doel Uria te doden. Dat gebeurt dan ook.

David neemt Bathseba tot vrouw, maar wordt door God gestraft voor zijn daad. Het kind dat Bathseba baart, sterft. Spoedig daarna wordt Bathseba weer zwanger en krijgt ook nu weer een zoon, Salomo. Hij is de zoon van David, die de erfgenaam van de troon zal zijn. Salomo volgt David later op als koning.

uitbeelding
Net als alle geschiedenissen in de bijbel, heeft ook dit verhaal een typologische betekenis (Gal.4:24), een geestelijke strekking (1 Kor.10:3-4).

David is een beeld van God. Hij zag een vrouw, een beeld van Israël. Deze vrouw was schoon van aanzien. Soortgelijke dingen worden van Israël gezegd, Gods oogappel (Zach.2:8). Bathseba betekent dochter van de zeven (=sabbat) en zou breder genomen ook een beeld van de schepping kunnen zijn. God wist wat het Hem zou kosten om deze vrouw te verkrijgen, het kostte Hem Zijn Zoon, net als David de zoon die uit het avontuur met Bathseba geboren werd, kwijt raakte.

Uria
Uria is een uitbeelding van de wet. Zijn naam betekent: JAHWEH is licht (Ps.119:104; Spr.6:23). De wet, een huwelijksverbond tussen JAHWEH en Israël, is weliswaar heilig, rechtvaardig en goed (Rom.7:12), maar moest verdwijnen om iets nieuws tot stand te kunnen brengen. Een nieuw (huwelijks)verbond.

de wet
Uit de ethische getinte verhalen van de kinderbijbel (denk ik) heb ik altijd geleerd dat Uria erg plichtsgetrouw was. Dat is ook zo, maar wie het vanaf een andere kant bekijkt, kan net zo goed redeneren dat Uria een starre man was. Principieel en niet te vermurwen. Bekijk het eens vanuit het oogpunt van Bathseba. Zij had een man, die zo rigide was, dat hij tijdens zijn verlof niet eens bij haar wilde binnenkomen. De man had principes en wet is wet…
Hadden zij een slecht huwelijk? Dat staat er niet, maar Bathseba zocht het wel bij een andere man. Het zou prima in de typologie passen, want het oude verbond was een slecht huwelijk. Daarom werd het beëindigd.

een nieuwgeboren zoon
Uria wordt naar het front gestuurd met een brief waarin zijn eigen doodvonnis staat opgetekend. De wet is immers een bediening des doods (2 Kor.3:7). Uria sterft, het einde van de wet. Het kost David Zijn Zoon, maar uit het nieuwe huwelijk wordt een nieuwe zoon geboren: Salomo. Een uitbeelding van hoe het nieuwe verbond tot stand komt. God gaf Zijn Zoon, maar wekte Hem op uit de dood. Salomo is een beeld van de opgewekte Christus. Salomo, zijn naam betekent vrede, is dan ook de Zoon van David, die de troon zou ontvangen: de Vredevorst!