tot de helft van mijn koninkrijk

Een paar keer vinden we in de bijbel een uitspraak van een koning die, als hij iemand een gunst wil bewijzen, iets dergelijk zegt als: “vraag wat je wilt hebben, tot de helft van mijn koninkrijk, ik zal het je geven” (Esther 5:3,6; 7:2; Marc.6:23). Ik heb dit altijd een vreemde uitspraak gevonden. Welke koning verdeelt zijn koninkrijk nu? En het is nogal vrijgevig, die koning moet wel dronken geweest zijn of iets dergelijks, dat hij zoiets zegt. Mijn zoon Jens zegt ook steevast als die uitspraak voorbij komt: “Zo, dat is een aardige man…”

Dualisme
Maar een heerser op deze aarde. hoe groot zijn koninkrijk ook is, is altijd slechts koning over hooguit de helft. Over de zienlijke wereld namelijk, niet over de onzienlijke. Met de onzienlijke wereld wordt niet eens gerekend door de heersers van deze wereld. Maar wij kennen iemand die ooit over alles zal heersen en alle vijandschap zal onderwerpen. God verzoent door de Zoon van Zijn liefde het heelal met Zich, dat wat op de aarde is én dat wat in de hemel is (Kol.1:20). Daarin zullen de tegenstellingen van deze dualistische wereld verdwenen zijn: geen vijandschap meer, maar vrede, het kwaad verdwenen en nog slechts het goede aanwezig, de dood teniet gedaan en nog slechts leven, enz. Zodat Hij een volmaakt, onverdeeld koninkrijk,  zal overdragen:

1 Korinthe 15
28 Wanneer alles Hem onderworpen is,  zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.