God in het boek Esther

In het boek Esther is het opvallend dat de Godsnaam JAHWEH, die we bijna 4000 keer tegenkomen in het oude testament, niet voorkomt. Ook vinden we er geen termen als God (Elohim) of andere aanduidingen voor de Godheid. Ook vind je er niet of amper verwijzingen naar de Joodse godsdienst en rituelen. Toch is er nauwelijks een ander boek te noemen waaruit Gods soevereine besturing en  Zijn leiding in alle dingen meer blijkt dan juist in Esther.

verborgen
De naam Esther wordt meestal vertaald met ster. Maar wat is een ster nu eigenlijk precies? De naam Esther is afgeleid van een Hebreeuws woord dat verbergen betekent (cathar, H5641). We vinden dit bijvoorbeeld in:

Deuteronomium 31
17 Dan zal Mijn toorn op die dag tegen hen (=Israël) ontbranden. Ik zal hen verlaten en Mijn aangezicht voor hen verbergen (cathar), zodat zij opgegeten zullen worden; en veel verschrikkelijke dingen en noden zullen het volk treffen, zodat het op die dag zal zeggen: Hebben deze verschrikkelijke dingen mij niet getroffen omdat mijn God niet in ons  midden is?
18 Ik zal Mijn aangezicht op die dag zeker verbergen (lett: verbergende verbergen, 2x cathar), vanwege al het kwaad dat het gedaan heeft, want het heeft zich tot andere goden gekeerd.

Het boek Esther spreekt van een tijd waarin God niet direct lijkt in te grijpen in de omstandigheden van deze wereld. Een tijd waarin Hij zich verbergt, maar waarin Hij wel degelijk achter de schermen de zaken bestuurt en beschikt. In Esther vinden we bijvoorbeeld dat het Joodse volk door uitroeiing bedreigd wordt en gered. In de geschiedenis kunnen we veel voorbeelden vinden van antisemitisme dat er op gericht was het Joodse volk te verdelgen, waarvan één van de grootste die was van het nazi-Duitsland van Hitler. Maar ondanks al deze vervolgingen, bestaat het Joodse volk nog steeds. Omdat God er een plan en een toekomst mee heeft.