de onbekende God

Als Paulus in Handelingen 17 in Athene, het centrum van de filosofie is aangeland (wijsgeren in vers 18 is letterlijk: filosofen), slaat hij hen niet om de oren met bijbelteksten, maar doet een beroep op hun gezond verstand, op wijsheid dus. Filosofie betekent namelijk: liefde voor wijsheid.

Godsdienstig als men was, had men een sokkel staan met het opschrift: aan de onbekende God.
Blijkbaar was men bang er één te vergeten. Maar de God die voor de Griekse filosofen onbekend was, is nu nog net zo onbekend. Niet alleen in de seculiere wereld, maar zeker ook en vooral, in de godsdienstige wereld. De christelijke wereld incluis.

Theos
Het Griekse woord voor God is Theos en dat betekent letterlijk: Plaatser  of Onderschikker. Paulus legt hen uit dat de God die hij hen verkondigt, dé God is, dé Onderschikker, dé Plaatser.

Handelingen 17
24 De God, die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is, die een Heer is van hemel en aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt,
25 en laat Zich ook niet door mensenhanden dienen, alsof Hij nog iets nodig had, daar Hij zelf aan allen leven en adem en alles geeft.

Zie daar, het evangelie in een notendop! Er is één God en die God geeft Zelf aan allen leven en adem en alles. Er gaat niets buiten Hem om. Verzoening, geloof, redding, rechtvaardiging, noem het maar op: alles geeft Hij en alles is dus Zijn werk. Of zoals Paulus in Romeinen 11:36 zegt: uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen.

God is niet ver van ieder van ons, vervolgt Paulus in Hand.17:27 tegen de filosofen waarmee hij in gesprek is. God is overal om ons heen, de hele schepping getuigt van Hem.

Handelingen 17
28 Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij, gelijk ook enige van uw dichters hebben gezegd: want wij zijn ook van Zijn geslacht.
29 Daar wij dan van Gods geslacht zijn (…)

Gods geslacht
Paulus spreekt deze Griekse filosofen, waarvan later blijkt dat zij niet geloven (:32), meerdere keren aan in de wij-vorm. Niet alleen zichzelf, maar ook de filosofen waarmee hij in discussie was, rekende hij tot Gods geslacht.

Waarom? Omdat God de Eigenaar is van héél Zijn schepping. Christus Jezus stierf en stond op uit de dood als losprijs voor allen (1 Tim.2:6). Elk mens is sindsdien Zijn eigendom en daarom is Hij Heer (=Eigenaar) van allen (Rom.10:12, Rom.14:9, Hand.10:36).
De Eigenaar zoekt totdat Hij het verlorene gevonden heeft (Luk.15) en daarom is Hij de Redder der wereld! (Joh.4:42, 1 Joh.4:14). Het is namelijk Zijn wereld.