Jozefs nieuwe naam

Het principe dat mensen andere namen krijgen, vinden we vele keren in de Schrift. Abram wordt Abraham (Gen.17:5), Jakob wordt Israël (Gen.32:28), Saulus wordt Paulus (Hand.13:9), enz. Al deze naamsverwisselingen hebben betekenis en vaak staat de betekenis erbij vermeld. Ook van Jozef lezen we dat hij een andere naam krijgt van Farao.

Genesis 41
45 En Farao noemde Jozef: Safenat-Paneach, en hij gaf hem Asnat, de dochter van Potifera, de priester van On, tot vrouw. En Jozef ging uit, over het land Egypte.

Jozef ontvangt deze naam, nadat hij uit de gevangenis is gehaald door Farao en zijn dromen heeft uitgelegd. Farao verhoogt Jozef, stelt hem aan over heel Egypte (Gen.41:40-41) en geeft hem een nieuwe naam. De betekenis van de naam Safenat-Paneach is in het Egyptisch: Redder van de wereld. Dat wijst ons op Christus Jezus waar Jozef een type van is. Hij is de Redder van de wereld (Joh.4:42, 1 Joh.4:14). Zoals Jozef over heel Egypte werd gesteld, zo heeft God, Jezus, tot Heer en Christus gemaakt (Hand.2:36).

uitlegger van verborgenheden
Men vertaalt Safenat-Paneach ook wel met uitlegger van verborgenheden. Dat schijnt de vertaling in het Koptisch te zijn, een taal nauw verwant aan het Egyptisch. Bij de opstanding van Christus brak er een periode aan die daarvoor verborgen was geweest, de huishouding van de verborgenheid (o.a. Ef.3:9). Ook wel het geheimenis genoemd. Het was Paulus die het geheimenis van de Christus (Ef.3:4) mocht bekend maken.

andere namen
Maar ook de andere namen in Gen.41:45 hebben een veelzeggende betekenis. Jozef kreeg van Farao als vrouw Asnat. Dat betekent: gewijd aan Neith, een Egyptische oorlogsgodin. Zij wordt gekenmerkt door twee symbolen: de boog en een rode kroon. Beelden van overwinning en koningschap. Asnat was een dochter van Potifera, dat betekent: gegeven door Ra, de Egyptische zonnegod. Uitbeelding van leven en licht. Ook wordt nog benoemd dat het om een priester gaat: priesterschap dus. On is de Hebreeuwse naam voor Heliopolis, stad van de zon. Ook hier de verwijzing naar de zon.

de Naam boven alle naam
Jozef werd verhoogd tot Redder van de wereld en een uitlegger van verborgenheden. Hij ontving leven, priesterschap, overwinning, koningschap en licht, dat is wijsheid. Een schitterend type van onze Heer, Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God (1 Kor.1:30). Hij werd, via een weg van vernedering en dood, verhoogd door God en aan Hem werd gegeven de Naam boven alle naam. Jezus betekent: JAHWEH redt! (Fil.2:9)