de ene God en de wet van Benford

Wiskunde behoort tot de zogenaamde ‘exacte vakken’. Dit betekent dat het bij deze vakken gaat om exacte, meetbare berekeningen en experimenten. Toch zijn er ook in de wiskunde zaken waarop men de vinger niet kan leggen en waarachter geen meetbare oorzaak te vinden is. Één van die dingen is de wet van Benford.

enen
De meest eenvoudige weergave van de wet van Benford zegt: dat in een verzameling data het aantal getallen dat met een 1 begint veel groter is dan het aantal getallen dat met een ander cijfer begint. Daarbij maakt het niet uit of het nu gaat om fiscale gegevens, aantallen inwoners van steden, aandelenkoersen, enz. Bij een dataset met veel gegevens, zal het percentage ‘enen’ aan het begin van een getal uitkomen rond de 30%.

evenveel?
Intuïtief zou je in getallenreeksen evenveel ‘enen’ als tweeën, drieën, enz. aan het begin verwachten, maar het tegendeel is waar: de ‘enen’ zijn in een grote meerderheid. Hoe meer gegevens men verzamelt, hoe betrouwbaarder dit wordt en hoe dichter men uitkomt bij 30%. De wet van Benford wordt dan ook o.a. gebruikt om fraude op te sporen. Wanneer een verzameling van data niet voldoet aan de wet van Benford, kan de data gemanipuleerd zijn en wordt er nader onderzoek ingesteld.

Één God
Dit is natuurlijk een wonderlijk fenomeen en tot nu toe heeft men geen bevredigend antwoord kunnen vinden op de vraag waarom dit zo is. Toch denk ik wel een antwoord te weten. De schepping is een creatie van God en Hij drukt zich uit in Zijn werken (Ps.19:2-3). Heel de schepping getuigt van de Ene God. Logisch dus dat in dit soort getallenreeksen het cijfer 1 een grote nadruk heeft en aan het begin staat, opdat wij zouden weten: er is één God!

reffrein
Door heel de Schrift, van begin tot einde, vinden we de waarheid dat er één God is, een telkens terugkerend refrein. Deze God staat vooraan, Hij is het begin en daarom zou Hij ook in onze gedachten en overleggingen vooraan staan.

Deuteronomium 6
4 Hoor Israël! YAHWEH onze God, YAHWEH is één!

Handelingen 17
24 De God Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is (…)

1 Timotheus 2
5 Want er is één God (…)

Hoewel men van alles heeft bedacht als verklaring van de wet van Benford, heeft men nog geen sluitende verklaring kunnen vinden. Bovenstaande uitleg zal door wiskundigen ook wel naar het rijk der fabelen worden verwezen, daar maak ik me geen illusies over, want de wijsheid van God is dwaasheid voor de wereld (1 Kor.1:20-21). Maar er komt een dag dat elke tong die ene God zal erkennen (Fil.2:11)!