Genesis 38:2-5 Sela, de rots

Hoewel de geschiedenis van Juda een onderbreking is in het verhaal van Jozef, wordt deze er door de tijdsbepaling in vers 1: “En het is in die tijd…” wel direct mee in verband gebracht. Juda’s misstap heeft alles te maken met de misstap van het Joodse volk, die haar Messias zou verwerpen. Zoals de geschiedenis van Jozef wordt onderbroken, zo zou de komst van Israëls Messias ook worden onderbroken.

Genesis 38:2
2 En Juda ziet daar de dochter van een man, een Kanaäniet, en zijn naam was Sua. En hij neemt haar tot vrouw en hij komt tot haar.
3 En zij wordt zwanger, en zij baart een zoon, en hij noemt hem Er.
4 En zij wordt opnieuw zwanger, en zij baart een zoon en zij noemt hem Onan.
5 En zij baart nogmaals een zoon, en zij noemt hem Sela. En hij was in Chezib, toen zij hem baarde.

rijkdom
Juda nam een vrouw, Sua. Het is een uitbeelding van het oude verbond, dat in de Hebreeuwse bijbel vaak als een huwelijksverbond wordt beschreven (o.a. Jer.31:32). Sua betekent rijkdom en het Joodse volk was rijk, want hen waren immers de woorden van God toebetrouwd (Rom.3:2).

Er en Onan
Hoewel we in de volgende verzen zullen zien dat het niet goed afloopt met de eerste twee zonen van Juda, hebben zij wel namen met een mooie betekenis. Er betekent waakzaam en Onan betekent kracht(ig). Voor zover men een profetische betekenis toekent aan deze geschiedenis, verklaart men meestal dat deze zonen een uitbeelding zijn van de verschillende generaties van het Joodse volk. Zoals dat ook is bij de kinderen die Hosea krijgt in Hosea 1. Een andere mogelijkheid, die ik hier beter vind passen, is dat alle drie de zonen van Juda op één of andere manier een type zijn van Christus.

de derde
Hoe dat ook zij, de eerste twee zonen sterven, lezen we in de volgende verzen en het gaat om de zoon, die na de twee komt, de derde dus. Een niet te missen verwijzing naar dé Zoon, die zou komen, namelijk opstaan uit het graf, op de derde dag. Sela betekent rots. Elke rots in de Schrift is een uitbeelding van Christus. Op de rots kun je staan, rusten, bouwen, je kunt erin schuilen, er komt water uit, enz. Of het nu het kleine steentje is van David waarmee hij Goliath versloeg, de steen waar Jakob zijn hoofd oplegde, de rots van Adullam waar David en zijn mannen in schuilden, de steen die het beeld uit de droom van Nebukadnezar verpulverde, allen zijn zij een uitbeelding van dé Rots: Christus Jezus.

niet oprecht
Juda was te Chezib toen Sela geboren werd. Chezib betekent zoveel als vals of leugenachtig. Toen Sela, als uitbeelding van de Messias, geboren werd, was Juda niet op de juiste plek. Hij was niet oprecht, maar vals en leugenachtig. Een beschrijving van het Joodse volk, ten tijde van de komst van de Messias. Zoals we al eerder zagen dat het huis van Jakob niet op de juiste plek was, toen Jozef hen opzocht.