Genesis 41:45 Jozefs huwelijk

Jozef krijgt van Farao de eretitel: Redder van de wereld, een rechtstreekse verwijzing naar Christus. Voor ons, die de brieven van Paulus kennen, is ook het volgende betekenisvol. Jozef krijgt van Farao een vrouw, genaamd Asnath. Deze vrouw wordt uitgebreid beschreven.

Genesis 41
45 …en hij geeft aan hem Asnath, de dochter van Poti-Fera (…), tot vrouw.

uit de natiën
Jozef trouwt een heidense vrouw. In de taal van de Schrift: Jozef wordt één vlees met een heidense vrouw (Gen.2:24; Ef.5:31). In Efeze 5 zet Paulus uiteen dat man en vrouw verbonden door het huwelijk, een eenheid zijn, die een uitbeelding is van Christus en de ecclesia (Ef.5:25,29). De ecclesia, het lichaam van Christus, wordt gevormd uit de natiën (heidenen), zonder onderscheid. Asnath is een uitbeelding van de ecclesia.

Adam en Eva
In hetzelfde Efeze 5 verwijst Paulus helemaal terug naar de eerste bladzijden van de bijbel, naar de geschiedenis van Adam en Eva. Daar wordt gezegd dat JAHWEH een diepe slaap op Adam deed vallen (Gen.2:21) en in die slaap een deel van Adam wegneemt en daaruit zijn vrouw, Eva, maakt (Gen.2:21-22). Wanneer Adam wakker (gewekt) wordt, is het eerste dat hij ziet, zijn vrouw Eva. Dan klinken de woorden in Gen.2:24, die Paulus ook citeert:

Efeze 5
31 Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en samengevoegd worden aan zijn vrouw, en de twee zullen tot één vlees zijn.

En let goed op wat Paulus hier als commentaar aan toevoegt:

Efeze 5
32 Dit geheim is groot. Ik zeg dit echter (met het oog) op Christus en de ecclesia.

een groot geheim
Paulus maakt hier een groot geheim (verborgenheid) bekend. Al in de aanvang van de Schrift wordt in beeld gesproken over Christus en de ecclesia. De diepe slaap van Adam, is een uitbeelding van de doodsslaap van de Laatste Adam, Christus. Toen Hij werd opgewekt uit de dood, ontving Hij van God de ecclesia, die één lichaam is met Hem. En Paulus openbaart dat dit al verborgen lag in de geschiedenis van Adam en Eva. Zo is ook het huwelijk dat Jozef sloot met Asnath, een verborgenheid, die spreekt van Christus en de ecclesia.