Genesis 45:9-15 het huis van Jakob ontvangt een land

Nu Jozef zich aan zijn broers heeft bekendgemaakt, dringt Jozef erop aan om met spoed zijn vader te gaan halen. Jozef draagt zijn vader op naar Egypte te komen en al zijn bezittingen mee te nemen: kinderen, kleinkinderen, het vee en alles wat hij heeft.

Genesis 45
9 Maakt haast en gaat op naar mijn vader en zeg tot hem: Zó zegt jouw zoon Jozef: God heeft mij geplaatst tot heer over geheel Egypte. Daal af tot mij, wacht niet.
10 En jij zal wonen in het land van Gosen, en jij zal dicht bij mij zijn, jij en jouw zonen en de zonen van jouw zonen, en jouw kleinvee en jouw grootvee en alles wat jij hebt.
11 En ik zal jou daar onderhouden, want er zal nog vijf jaar hongersnood zijn, opdat jij niet berooid wordt, jij, en jouw huis, en alles wat van jou is.
12 En zie, jullie ogen en de ogen van mijn broer Benjamin zien, dat het mijn mond is, die tot jullie spreekt.
13 En vertel aan mijn vader al mijn heerlijkheid in Egypte, en alles wat jullie gezien hebben. En maak haast en doe mijn vader hierheen afdalen.
14 En hij valt zijn broer Benjamin om de hals, en hij huilt. En Benjamin huilde aan zijn hals.
15 En hij kust al zijn broers en hij weende. En daarna spraken zijn broers met hem.

Israël verzameld
Er zijn vele profetieën in de Hebreeuwse bijbel die gaan over de toekomstige verzameling van het huis van Jakob naar het land. Israël dat bijvoorbeeld wordt voorgesteld als een kudde schapen dat is verstrooid onder de natiën, zal door Hem verzameld worden uit die natiën en worden gebracht in het land (Jer.23:3; Ez.34:11-14, 37:14).

Gosen
De betekenis van de naam Gosen is onduidelijk. Mogelijk betekent het: plaats of grasland. Het huis van Jakob kreeg het land Gosen als plaats om in te wonen. Dat het een grasland was, kan slaan op de vruchtbaarheid. Het land dat Israël zou ontvangen, zou immers een land zijn vloeiende van melk en honing (Ez.20:6,15).

Het land Gosen waar Jozef zijn familie in plaatst, is natuurlijk een uitbeelding van het land van Israël waar het volk veilig en in overvloed zal wonen onder heerschappij van de Messias. Er komt nog een tijd van gerichten over deze aarde, maar Israël is hersteld, de Messias heerst over hen en zij delen in de zegeningen van de ware Jozef.