Genesis 45:5-8 na twee jaren

Het gedeelte waarin Jozef zich bekendmaakt, volgt op enkele lange hoofdstukken waarin de twee reizen van de broers naar Jozef worden beschreven en hoe Jozef hen keer op keer beproeft. De passage waarin we ons nu bevinden, is dan ook de climax en ommekeer in de geschiedenis.

Genesis 45
5 En nu, wees niet bedroefd, en wees niet zo ontsteld dat jullie mij hierheen verkocht hebben, want om jullie in het leven te behouden heeft God mij voor jullie uit gezonden.
6 Want deze twee jaren is er hongersnood geweest in het land; en er komen nog vijf jaren, waarin niet geploegd of geoogst zal worden.
7 En God heeft mij voor jullie uit gezonden om voor jullie een overblijfsel te plaatsen op aarde, en om jullie in het leven te behouden met een grote verlossing.
8 En nu, jullie zijn het niet, die mij hierheen gezonden hebben, maar de God; en Hij plaatst mij tot vader voor Farao en tot heer over geheel zijn huis en tot heerser over het gehele land van Egypte.

God, de Plaatser
Wat zijn het schitterende woorden die Jozef spreekt tot zijn broers. En wat geven ze ons inzicht in het diepe besef dat Jozef had van wie God is: de Plaatser van alle dingen, goed en kwaad. Als hij zegt: “om jullie in het leven te behouden heeft God mij voor jullie uit gezonden”, blijkt daaruit dat hij wist dat het feit dat zijn broers hem verkocht hadden en de vernedering die hij heeft moeten ondergaan als slaaf en gevangene in Egypte, net zo goed in Gods plan passen als zijn verhoging als onderkoning. In alles had God de regie en daarom verklaart Jozef ook: “jullie zijn het niet, die mij hierheen gezonden hebben, maar de God”.

na twee
Jozef zegt dat er nu twee jaren van hongersnood voorbij zijn. Jozef was deze twee jaar voor hen verborgen en maakt zich na twee jaar bekend. Een periode die we bijvoorbeeld ook vinden bij de apostel Paulus (Hand.19:10, 28:30). In deze twee gedeelten in Handelingen trekt Paulus zich demonstratief terug van het Joodse volk en onderwijst in besloten kring een ieder die het maar wil horen. Een uitbeelding van onze tijd, waarin Israël als volk terzijde staat en wie het maar wil horen bij Paulus kan komen in de school van Tyrannus , of in de gevangenis, beiden uitbeeldingen van de ecclesia.

Na deze twee jaren zal het huis van Jakob alsnog horen en zich bekeren. Zo is het ook in de geschiedenis van Jozef. Na twee jaren, in het derde jaar, maakt Jozef zich bekend. De twee jaren zijn een uitbeelding van de 2000 jaren dat Israël haar Messias niet kent. Hier wordt de tijdseenheid gerekend in jaren, Petrus spreekt van twee dagen van duizend jaar (2 Petr.3:8).

vijf
De hongersnood is nog niet voorbij en er zijn nog vijf jaren te gaan, zegt Jozef. Hij laat daarom zijn broers hun vader ophalen en bij Jozef brengen, zodat het hele huis van Jakob kan delen in de zegeningen van Jozef. Het getal 5 staat in de Schrift voor Gods genade en beloften. In de toekomst zal de Messias zich aan het Joodse volk bekendmaken en hen brengen in het land. Daar zullen zij delen in Zijn zegeningen. Voor Israël is de beproeving dan voorbij, maar voor de volkeren zal de grote dag van Zijn toorn aanbreken (Opb.6:17). De wereld staat dan nog vijandig tegenover de Messias, Hij zal heersen temidden van vijanden (Ps.110:2-3). Maar Israël zal als eerste volk verlost zijn en veilig wonen en leven onder het nieuwe verbond van Gods beloften (Jer.31:31-34).