…en op deze Petra zal ik Mijn gemeente bouwen

Van iemand die deze week het evenement ‘de Passion’ had bekeken, kreeg ik een vraag over Matth.16:18. Waarom zegt Jezus daar: “op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen?” Het achterliggende idee achter de vraag is, dat Paulus, die apostel van de natiën is, op dat moment nog niet geroepen was. Bedoelde Jezus met Zijn uitspraak dan dat de Joodse gemeenschap op Petrus gebouwd zou worden?
De Rooms Katholieke kerk is met deze uitspraak van Jezus aan de haal gegaan en heeft Petrus gebombardeerd tot eerste paus, waarop dan de (Rooms Katholieke) kerk gebouwd zou zijn…

Mattheus 16
18 En Ik zeg tegen jou, dat jij Petrus bent, en op deze rots (Grieks: Petra) zal Ik mijn uitgeroepen vergadering (Grieks: ecclesia) bouwen (…)

Petra
Het woord Petra is in de meeste vertalingen onvertaald gelaten. Dat is vreemd, want alle andere 14 keren dat we het woord tegenkomen in het nieuwe testament, wordt het vertaald met rots. De vertalers hebben waarschijnlijk het vermoeden gehad dat met deze Petra wordt gewezen op Petrus zelf en hebben het daarom onvertaald gelaten. Onterecht, meen ik.

Christus
Ik denk dat Jezus met Zijn uitspraak ‘op deze Petra’ niet wees op Petrus, maar op dat wat Petrus zei: ”U bent de Christus, de Zoon van de levende God”. Deze Petra is dan het getuigenis van Petrus. Maar ten diepste is ‘deze Petra’ dus Christus zelf (vgl. 1 Kor.10:4). Er zijn diverse teksten waar het woord Petra vertaald wordt met rots en waar het overduidelijk wijst op Christus (Rom.9:33; 1 Petr.2:8).

Petra in Jordanië
Toch denk ik dat er nog een diepere laag in deze uitspraak zit. Israël zal in de toekomst vergaderd worden in een gereserveerde plaats (=Azal in Zach.14:4), haar van God bereid (Opb.12:6). Als je het mij vraagt, is dat de plaats Petra in het huidige Jordanië. Ecclesia betekent uitroepsel of uitgeroepen vergadering. Israël zal worden uitgeroepen uit de volkeren en vergaderd worden in Petra. Ook Israël wordt dus in de toekomst gebouwd op/in Petra.