doorzoeken en onderzoeken

In Joh.5:39 spoort Jezus degenen met wie Hij spreekt aan met: onderzoekt de Schriften! Het woord dat hier vertaald wordt met onderzoeken, wordt op andere plaatsen vertaald met doorzoeken of naspeuren. Woorden die qua betekenis erg op elkaar lijken en vandaar dat het wellicht voor de  vertalers lastig was om een keuze te maken.

heel de Schrift
Als het gaat om de Schrift, zijn beide woorden van toepassing. Door-zoeken spreekt van het tot je nemen van heel het woord. Daarin zou geen aspect overgeslagen worden. Heel de Schrift (2 Tim.3:16) zou doorzocht worden en daarin zouden we alles naspeuren.

onder de oppervlakte
Onderzoeken spreekt van het zoeken onder de oppervlakte. Heel de Schrift spreekt van Christus (Luk.24:27, 44; Opb.19:10). Dat zou je bij een oppervlakkige lezing niet meteen opmerken, maar daarom zouden wij ook onder de oppervlakte onder-zoeken.

We zouden daarin kritisch zijn naar wat mensen zeggen, of dit nu mensen zijn met theologische titels of niet. Woorden van menselijke wijsheid (1 Kor.2:13) hebben geen waarde, de enige maatstaf is of de Schrift onderwijst of de dingen zó zijn:

Handelingen 17
11 En dezen waren edeler dan degenen in Tessalonica: zij ontvangen het woord met alle bereidwilligheid, en dagelijks beoordelen zij kritisch aan de hand van de Schriften, of deze dingen zó zijn.