een transformatie!

In 1 Thessalonicenzen.4:13 schrijft Paulus zijn lezers “wat betreft hen die ontslapen zijn”. Wat zou er gebeuren met degenen die niet levend overblijven tot de komst van de Heer? Wat zegt hij met betrekking tot deze “doden in Christus” (4:16)?

Wat niet volgt is wat men daar meestal over zegt in het christendom. Daar hoor je dingen als: hij of zij is nu op een betere plek, hij juicht nu voor Gods troon, enz. De doden zijn daadwerkelijk dood en hebben geen bewustzijn (Ps.115:17; Jes.38:18; Pred.9:5; Job 7:21).

opstanding
Wat Paulus in 1 Thessalonicenzen 4 naar voren brengt, is dat de hoop (:13) voor de overledenen bestaat uit het feit dat God ze gaat opwekken. De doden in Christus zullen vervolgens opstaan. Paulus spoort zijn lezers dan ook aan elkaar dáármee te bemoedigen (:18).

vergelijkingen
Over hoe het opstandingslichaam eruit ziet, wordt in dit hoofdstuk niet gesproken. Eigenlijk vinden we daar nauwelijks iets over. Er is geen manier om het te beschrijven, want het opstandingslichaam is geestelijk, verheerlijkt en onvergankelijk met een vermogen zoals wij dat niet kennen (1 Kor.15:42-44). In 1 Korinthe 15 vinden we wel voorbeelden uit de schepping, die ons enigszins een idee geven van hoe het zal zijn. Er zijn namelijk veel dingen in de natuur die opstanding illustreren.

van rups naar vlinder
Maar wij hebben als referentiekader ons zwakke, beperkte en vergankelijke lichaam. Leg maar eens aan een rups uit hoe het is om straks een vlinder te zijn. Dat kan niet, en toch gebeurt het. Want God belooft het ons in Zijn woord. Paulus beschrijft in Filippenzen 3 hetzelfde moment als in 1 Thessalonicenzen 4:

Filippenzen 3
20 Want ons burgerschap is in de hemelen, van waaruit wij ook de Redder verwachten, de Heer Jezus Christus,
21 die het lichaam van onze vernedering een ander aanzien zal geven, gelijkvormig aan het lichaam van zijn heerlijkheid (…)

metamorfose
Wij hebben nu een vergankelijk lichaam, dat in vers 21 heet: het lichaam van onze vernedering. De Heer zelf zal uit de hemel afdalen (vergelijk: 1 Thess.4:16) en ons vernederd lichaam veranderen. Wat hier vertaald is met een ander aanzien geven, is in het Grieks één woord: metaschematisei. Het heeft met het veranderen van figuur te maken, oftewel: transformatie. Ons lichaam zal gelijkvormig zijn aan Zijn verheerlijkt lichaam, staat hier.

Hij is de Eersteling (1 Kor.15:20), die dit opstandingslichaam heeft ontvangen en wij die van Christus zijn (1 Kor.15:23) zullen spoedig volgen. Bij dat moment daalt Hij af van de hemel en neemt ons niet alleen op, maar laat onze lichamen, van doden en levend overgeblevenen (1 Thess.4:16-17), een complete gedaanteverwisseling ondergaan. Opgewekt in onvergankelijkheid, heerlijkheid en kracht! Inderdaad: zoals een rups die wordt getransformeerd in een vlinder.