Richteren 16:1 Simson bezoekt een hoer

We komen in een nieuw hoofdstuk, het laatste hoofdstuk van de geschiedenis van Simson en ik aarzel altijd even om het weer te geven zoals het er staat: Simson die een hoer bezoekt. Maar het staat er als een mededeling en er wordt verder geen oordeel over gegeven in de Schrift.

Richteren 16
1 En Simson ging naar Gaza en hij zag daar een vrouw, een hoer, en hij kwam tot haar.

in geloof
In Hebreeën 11:32 wordt Simson genoemd als één van de voorbeelden uit de Hebreeuwse bijbel van hen die geleefd hebben in geloof. Eerder lazen we al in het verslag van Richteren: …en Simson daalde af naar Timnah en hij zag een vrouw in Timnah, van de dochters van de Filistijnen (14:1). Daar wordt erbij gezegd dat dit zo beschikt was door God (14:4). De overeenkomst tussen beide gedeeltes is groot. In allebei betreft het een Filistijnse stad en bezoekt Simson een vrouw, die ontrouw of hoer blijkt te zijn.

Gaza
Gaza betekent: versterkt, vesting. Het is een uitbeelding van deze wereld met haar wetten en regels, die in de Schrift worden genoemd: de eerste beginselen van de wereld (o.a. Kol.2:20). In smaller opzicht is natuurlijk de wet (van Mozes) aan één volk gegeven: Israël.

hij zag een vrouw
Als we letterlijk lezen wat er staat, zien we niet dat Simson op zoek was naar een hoer, maar dat hij een vrouw zag. Zo ook in Richteren 14, waar staat dat hij tot zijn ouders zegt dat zij haar voor hem tot vrouw moeten nemen. want zij bevalt mij (14:4). Deze vrouw in de geschiedenis van Simson is een type van Israël en Simson is een uitbeelding van de Heer. God had Zijn oog laten vallen op een vrouw en wilde haar als Zijn vrouw (Jes.54:5; Jer.31:32). Het volk Israël is Zijn oogappel (Deut.32:10; Zach.2:8).

een ontrouwe vrouw
Maar deze vrouw bleek een ontrouwe vrouw te zijn en wordt daarom in de profetieën voorgesteld als een hoer, een overspelige vrouw, of een ontrouwe vrouw (Jer.3:1,8). Het meest duidelijk in dit verband vind ik de profetie van de profeet Hosea, die van God de opdracht krijgt om een vrouw van hoererijen te nemen.

Hosea 1
2 Het begin van het spreken van JAHWEH door Hosea. En JAHWEH zei tot Hosea: Ga! Neem voor jezelf een vrouw van hoererijen en kinderen van hoererijen, want het land bedrijft hoererij, ja hoererij, weg van JAHWEH.

God en Israël
Hosea moest een vrouw van hoererijen nemen, omdat hijzelf de uitbeelding is van JAHWEH en deze vrouw het land Israël representeert dat hoererij bedrijft: het nalopen van andere goden. Toch zoekt God dit volk telkens weer op, want Hij houdt van haar. En dat vinden we terug in de geschiedenis van Simson. Hij zoekt het bij vrouwen die wij wellicht zouden afraden, maar hij is hierin een uitbeelding van de Heer en Zijn liefde voor het volk Israël.