ambassadeurs van Christus 🔈

Wij zijn ambassadeurs van Christus, volgens Paulus. Dat betekent dat wij vertegenwoordigers zijn van het koninkrijk van God in deze wereld. De boodschap die een ambassadeur van Christus uitdraagt, is het evangelie van de vrede:  God verzoent in Christus de wereld met zichzelf en de oproep aan de wereld is: wordt verzoend met God!

Maar hoe zouden we ons als ambassadeurs van Christus opstellen naar de overheden van deze wereld? Ook daarop geeft de Schrift het antwoord.

Studie deel 1

Studie deel 2

Powerpoint

Plaats studie: Hendrik Ido Ambacht
Datum: 16 september 2018