Bezaleël en Aholiab 🔈📹

In met name het boek Exodus vinden we beschrijvingen hoe Mozes de tabernakel met alle voorwerpen zou maken. De maten, de te gebruiken materialen voor de tent, maar ook bijvoorbeeld hoe het brandofferaltaar en de ark van het verbond zouden worden gemaakt. Daarnaast beschrijft het ook de kleding van de priesters en alle rituelen met betrekking tot de tabernakel. Het is de Hebreeën brief die een tipje van de sluier oplicht (!) over de betekenis van al deze dingen, zodat we met recht gaan ont-dekken waarvan het spreekt.

In Exodus 31 vinden we dat ene Bezaleël door God wordt aangesteld om alles met betrekking tot de tabernakel te maken. Hij krijgt hierbij assistentie van Aholiab. Bezaleël is de bouwer van het huis van God, waarvan de Schrift zegt dat het een schaduw is van wat zou komen. In deze studie willen we ons eens richten op wat er over deze Bezaleël en Aholiab wordt gezegd.

Audio
PowerPoint