nieuw bookazine: oordeel en gericht

Bij Stichting Evangelie Om Niet is een nieuw bookazine uitgekomen met de titel: oordeel en gericht.

Een aantal jaren geleden ontving ik van een bezoeker van mijn website een vraag. Ze gaf aan dat ze artikelen en blogs had gelezen over het goede bericht dat God de Redder is van alle mensen, over alverzoening, enz. Maar wat zij vond ontbreken, was een uiteenzetting over oordeel. Ik vond dat een goede aanleiding om het onderwerp eens in een serie blogs te bespreken, ook omdat er zoveel misverstanden rond dit thema bestaan. In deze serie ben ingegaan op wat zowel het Hebreeuws van het oude testament, als het Grieks van het nieuwe testament, over oordeel en gericht zegt. Deze blogs zijn samengebracht in dit bookazine.

Deze brochure is via de website van Evangelie Om Niet te lezen, te downloaden en te bestellen.