de gebeurtenissen rond de kruisiging (3) 🔈

Bij de kruisiging van Jezus werden de benen gebroken van de andere gekruisigden, zodat zij sneller zouden sterven. Daar was namelijk haast bij, omdat een sabbat zou aanvangen en de lichamen dan niet meer aan het kruis mochten hangen. Maar Jezus was al gestorven. Dat verbaasde Pilatus zozeer dat hij zelfs navraag liet doen bij de verantwoordelijke hoofdman. Hoe kon het dat Jezus zo snel gestorven was?

Onderzoek van de originele tekst laat zien dat Jezus, net als het paaslam, geslacht werd en stierf door verbloeding (leegbloeden). Jezus stierf door de steek die Hem werd toegebracht door een Romeinse soldaat. Onbekend, maar volkomen in overeenstemming met de profetieën.

Na Jezus’ dood verschijnt ene Jozef van Arimathea ten tonele die het lichaam van Jezus opvraagt bij Pilatus en Hem begraaft. Het graf wordt op voorstel van de Joodse leiders verzekerd met een wachtpost en verzegeld…

 

Studie deel 1

Studie deel 2

PowerPoint 

 

Plaats studie: Hendrik Ido Ambacht
Datum: 5 mei  2019