de genezing van de zoon van de koninklijke hoveling 🔈📹

Nadat de Heer twee dagen in Samaria is geweest, gaat Hij vandaar naar Galilea en komt weer in Kana, waar Hij eerder op een bruiloft water in wijn veranderde. Ook deze keer doet Hij een teken: Hij geneest de zoon van een koninklijke hoveling. Dit eerste teken (Joh.2:11) en tweede teken (Joh.4:54) hebben alles met elkaar te maken en ook is er een sterk verband met Zijn eerdere verblijf in Samaria. Deze geschiedenissen hebben een diepe profetische betekenis!

Audio
Presentatie