de liefde… (n.a.v. 1 Korinthe 13) 🔈

1 Korinthe 13 is een gedeelte dat erg bekend is en wordt voorgelezen op bruiloften en andere gelegenheden. Maar erg onbekend is de context waarin Paulus deze zaken naar voren brengt: het heeft alles te maken met de hoofdstukken 12 en 14, die handelen over de geestelijke gaven. Centraal daarin staat de liefde. Maar wat is die liefde dan precies, of anders gezegd: over welke liefde gaat het? En welke plaats hebben de geestelijke gaven, toen en nú? Paulus zet uiteen dat de geestelijke gaven zouden ophouden en er een tijd zou komen wanneer ze overbodig zouden zijn. Wij mogen leven in die tijd in het volle licht van het complete woord van God!

 

Studie deel 1

Studie deel 2

PowerPoint 

 

Plaats studie: Hendrik Ido Ambacht
Datum: 3 november 2019