gelijkenis van de boze wijngaardeniers 🔈

De gelijkenis van de boze wijngaardeniers brengt een fundamentele waarheid naar voren met betrekking tot de verborgenheid van het Koninkrijk van God. Israël zou haar positie verliezen van Koninkrijk van priesters en deze functie zou aan een ander volk worden gegeven dat haar vruchten wel voortbrengt. Deze waarheid van de zegeningen die van Israël naar de natiën gingen, ligt in deze gelijkenis verborgen, maar wordt door Paulus in klare taal uiteen gezet in Romeinen 9-11.

 

Studie

Powerpoint

 

Plaats studie: Urk
Datum: 29 april 2018