de gelijkenissen in Mattheus 13 (1) 🔈

In Mattheus 13 begint de Heer voor het eerst in gelijkenissen te spreken. De aanleiding hiervoor vinden we in het voorgaande hoofdstuk. Omdat Israël Hem als Messias verwerpt, wordt de prediking van een geopenbaard Koninkrijk dat nabij was gekomen, de verkondiging van een verborgen Koninkrijk. De gelijkenissen gaan dan ook over de verborgenheid van het Koninkrijk.

Er bestaan veel misverstanden over gelijkenissen. Mattheus 13 is een belangrijk gedeelte met betrekking tot het doel en de strekking ervan. Het is het enige Schriftgedeelte (samen met de parallelteksten in de andere evangeliën) waar uitgelegd wordt waar de gelijkenissen over gaan en waarom Jezus in gelijkenissen sprak. Wat Jezus erover zegt staat ook haaks op wat ‘men’ er meestal over zegt…

 

Studie deel 1

Studie deel 2

Powerpoint

 

Plaats studie: Hendrik Ido Ambacht
Datum: 22 april 2018