gestorven voor onze zonden 🔈

Christus stierf voor onze zonden, dat behoort tot het ABC van het evangelie, verklaart Paulus in 1 Korinthe 15. De theologie heeft hiervan gemaakt dat Christus plaatsvervangend stierf om de straf op onze zonden te dragen. God zou toornen op Zijn schepselen en daarom moest Hij de schuld voor de mensheid betalen. Hoe bekend dit wellicht ook in onze oren kan klinken, het idee is volkomen vreemd aan de Schrift. Sterker nog, het is een omdraaiing van wat de bijbel er echt over leert.

In deze studie een bespreking van Jesaja 53 en een aantal andere Schriftplaatsen, waarin men deze gedachte legt. Stuk voor stuk laten deze teksten een heel ander geluid horen. Niet het geluid van een toornige en wraakzuchtige God, maar van een genadige God. God die ondanks de misstappen van de mens en ondanks, zelfs dankzij de grootste misstap, het kruisigen van de Zoon van God, de hele schepping het leven geeft!

 

Studie deel 1

Studie deel 2

Powerpoint

 

Plaats studie: Hendrik Ido Ambacht
Datum: 5 maart 2017