het ABC van het evangelie 🔈

In de eerste verzen van 1 Korinthe 15 gaat het over het fundament van het evangelie: Christus stierf voor onze zonden, werd begraven en werd opgewekt. Onder de Korinthiërs waren er die zeiden dat er geen opstanding was en Paulus legt uit dat dan alles zinloos is. Opstanding is de basis van het evangelie.

En wat betekent die andere frase: Christus stierf voor onze zonden? Over het algemeen wordt hier ingelegd dat Christus stierf om de straf op onze zonden te dragen en dat Hij onze schuld aan God hiermee voldeed. Maar dit idee is vreemd aan de Schrift. Christus stierf om ons van zonden te bevrijden, zodat we dood zijn voor de zonden en leven voor Hem!

 

Studie deel 1

Studie deel 2

Powerpoint

 

Plaats studie: Hendrik Ido Ambacht
Datum: 19 februari 2017