gezonde leer 🔈

In deze studie worden de begrippen gezond en leer nader bekeken. Wat is gezond in de Schrift en in wat voor verbanden vinden we de term terug? En wat is leer? Wat is gezonde leer en waarom is het belangrijk?
In deze toespraak wordt vooral gekeken naar de begrippen in de brieven van Paulus aan Timotheüs en Titus, maar ook in Spreuken en de evangeliën. Wat zeggen de vele genezingen (gezondmakingen) in de bijbel over dit onderwerp? Daarom ook een korte bespreking van de man met de dorre hand uit Mattheüs 12.

Beluister studie

 

Plaats studie: Urk
Datum: 21 juni 2015